ProSilva – Urakoitsijoiden mietteitä tuotteista

Tytäryhtiömme, ProSilva Oyj, tuotteista saatuja urakoitsijoiden kokemuksia on luettavissa ProSilvan www -sivuilla. Tässä linkki kyseisiin artikkeleihin:

https://prosilva.fi/ajankohtaista/

Koneurakointi -lehti julkaisi urakoitsijahaastettelun ja kertoi uudesta työntekijästämme myynnissä numerossa 1/2020 sekä teki samalla videon ProSilva S4:sesta. Tässä videolinkki YouTubeen:

https://youtu.be/i4HpZDKGvMY

Vår dotterbolagen, ProSilva Oyj, har fått entreprenörens användarupplevelse och du kan läs dem på webben. Ovan länkar till hemsidan och video av ProSilva S4.

Terveisin,

Ari Kuhalampi

  • Tampereen Konepajat Oy

Tampereen Konepajat Oy:n tytäryhtiö Lehti Group Oy on siirtynyt Mincon Nordic Oy:n omistukseen 15.1.2020 tehdyllä yrityskaupalla

Linkki tiedotteeseen; Tiedote TKP LG Mincon 20012020

Tampereen Konepajat Oy:n tytäryhtiö, Lehti Group Oy, on siirtynyt Mincon Nordic Oy:n omistukseen. Tiedotteessa on kerrottu lisää tehdystä yrityskaupasta.

Lehti Group Oy on ollut osa Tampereen Konepajat konsernia ja toimittanut koneistettuja komponentteja sekä 3D -mitannut asiakkaiden ja itse valmistamiaan kappaleita. Nyt tämä palvelu siirtyy Mincon Nordic Oy:lle.

Lehti Group Oy:n vahva koneistusosaaminen siirtyi ainutlaatuisella tavalla osaksi hyvin menestyvää maailmanlaajuista yritystä. Mincon Nordic Oy ponnistaa tästä eteenpäin kaikilla ketjukoostumksilla ja yhteisellä tavoitteella kohti parempaa tulevaisuutta.

Terveisin,

Ari Kuhalampi

  • Tampereen Konepajat

Hyvää Uutta Vuotta – Ajatellaan Positiivisesti

Joskus on hyvä kerrata kouluaikoina opetettuja asioita, niillä voi olla merkitys myöhäisemmässä vaiheessa. Etenkin nyt, kun uusi vuosi alkaa ja uusi budjettikausi edessä haasteineen.

Kanssakäyminen on vuorovaikutusta ja sillä on pieni verrattavuus sähköoppiin. Vuorovaikutus voi olla positiivista, negatiivistä tai neutraalia. Seuraavassa asiaa avataan Wikipediasta saaduilla tiedoilla ja yleistä tietoa kerättynä nettisivuilta (suomalaisen viestintäyhtiön lainaukset).

Sähkövaraus

Sähkökenttä positiivisen ja negatiivisen pistevarauksen muodostaman systeemin ympärillä.

Sähkövaraus on aineen tai hiukkasen ominaisuus, joka ilmentää, miten voimakkaasti kappale vuorovaikuttaa sähkökentän kanssa. Kappaleen sähkövaraus voi olla joko ”positiivinen” tai ”negatiivinen”. Kuvan perusteella voisi päätellä, että positiivisesti varautuneet kappaleet ovat vahvempia. Positiivisesti varautuneet kappaleet työntävät luotaan toisia positiivisesti varautuneita kappaleita, mutta vetävät puoleensa negatiivisesti varautuneita kappaleita – Negatiivisesti varautunut kappale käyttäytyy samalla tavalla.

Sähkövaraus on hiukkasten perus­ominaisuus, joka kuvaa sitä, miten voimakkaasti hiukkaset vuorovaikuttavat sähkömagneettisen kentän kanssa. Sähkövarausta koskee yleinen säilymislaki.

Onnellisuus ja hyvän elämän etsiminen on kiinnostavaa. Arkipäivän haasteet alentavat hyvinvointia ja mielekkyyttä – arkielämään liittyy monia myönteisen muutoksen esteitä.

Positiivinen ajattelu kehittää vahvuuksia johtaen parempiin tuloksiin kuin heikkoudet muutoksen lähtökohtana. Positiivinen ajattelu johtaa ihmisen hyvinvointiin, elämän mielekkyyteen ja myönteiseen muiden huomioimisen. Positiivinen muutos on mahdollinen.

Miten aloitamme? Hymy – Tehokas palkinto. Yksittäinen hymyilevä ilme saa voimaan paremmin, elämään pidempään ja tuottamaan mielihyvää.

Jaa tätä mielihyvää erityisesti tänä vuonna!

Terveisin,

Tampereen Konepajat Oy