Uusi Tuote – MPH Lavetti 30/Produkt innovation – MPH Lavett 30

Tytäryhtiömme MPH Tuotteet on suunnitellut uuden tuotteen, jota myydään Lantmännen Agro kautta. MPH Tuotteet kotisivuilla on lisätietoa MPH Lavetti 30:stä ja sieltä löytyy myös tuotteen esite. Tuote on esillä OKRA -maatalousmessuilla 3.-6.7.2019 klo 9-17 – Lantmännen Agro K. Mylen Oy:n osastolla (Alue B, osasto 424).

Dotterbolagen MPH Produkter har utformat en ny produkt som säljs via Lantmännen Agro. Mer information om MPH Lavett 30 finns på webbplatsen av MPH Produkter och en broschyr för produkten. Produkten visas på OKRAs jordbruksmässa från 3 till 6 juli 2019 klockan 9-17 på Lantmännen Agro K. Mylens avdelning (område B, avdelning 424).
Terveisin/Hälsningar,
Tampereen Konepajat Oy